کاهش فروش بیمه درمان شرکت بیمه ایران

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، معاون فنی بیمه ایران در نشست شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران که با حضور معاونین فنی شرکت های بیمه در محل سالن همایش های بیمه ایران برگزار شد ، بابیان اینکه در حال حاضر بیمه ایران عمده مطالبات مراجع درمانی طرف قرارداد خود را پرداخت نموده و تعهدات این شرکت ، تقریبا به روز شده است ، هدف از برگزاری این نشست را بررسی نظام نامه شورای هماهنگی معاونین فنی و همچنین بررسی وضعیت کنونی بیمه های درمان و راهکارهای بهبود وحل مشکلات  وضعیت بیمه نامه های درمان ذکر کرد .

معاون فنی بیمه ایران در این نشست تاکید کرد : بیمه نامه های درمان چالش زیادی برای بیمه گران خصوصا بیمه ایران ایجاد کرده است از این رو با افزایش هزینه ها وتعهدات در بخش درمان ، رویکرد بیمه ایران در مورد فروش بیمه نامه درمان تغییر یافته و با اقدامات هدفمند صورت گرفته ، درحال حاضر سهم بیمه نامه های درمان در پرتفوی شرکت بیمه ایران از 32 درصد به 7 تا 10 درصد رسیده است .

وی خاطر نشان کرد : با توجه به تاثیر نوسانات اخیر نرخ ارز و افزایش هزینه های پزشکی و درمانی و بالاخص انواع داروها ، این عوامل مستقیما بر تعهدات بیمه گران تاثیر گذار بوده و این در حالی است که نرخ های مورد عمل شرکت های بیمه در این رشته ثابت مانده وحتی در بعضی موارد کاهش نیز داشته است ، لذا در وضع حاضر تفکر رقابت در بیمه درمان قابل پذیرش نیست برهمین اساس ، بیمه ایران با اعمال سیاست های مختلف در ارتباط با بیمه نامه درمان و بیمه نامه زندگی ، درجهت تعدیل و کاهش سهم بیمه نامه های درمان و افزایش سهم بیمه نامه های زندگی حرکت می کند .

معاون فنی بیمه ایران ، بیمه درمان را پاشنه آشیل شرکت های بیمه و در صورت عدم برقراری سیاست های پیشگیرانه ، تهدیدی برای این صنعت دانست و تاکید کرد : کاهش نرخ توسط شرکت های بیمه برای جذب این بیمه نامه ها موجب گرفتاری آتی و دشواری فنی ، مالی و اجرایی برای این شرکت ها می شود  و برای حل این مشکل باید دبیرخانه مناقصات بیمه درمان با اعمال مکانیزمی برای تعیین نرخ فنی این رشته با نرخ های کاذب و رقابتی نادرست مقابله کند .

وی در ادامه افزود : بیمه ایران در بیمه نامه های درمان هیچ رقابتی با شرکت های بیمه ندارد و به دنبال کار اصولی و درست خود است ودر این راستا برای سرویس دهی بهتر به بیمه گذاران با راه اندازی سامانه سدا حق بیمه های وصولی را کنترل کرده ودرصورت تاخیر 45روزه در پرداخت حق بیمه ، خدمات و سرویس دهی خود را تا وصول حق بیمه ، به حالت تعلیق در می آورد .