۵ برنامه اساسی بیمه ایران برای کنترل نقطه سر به سر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه‌ایران با تشریح برنامه‌ های این شرکت برای کاهش زیان انباشته و افزایش سطح توانگری گفت : شرکتی که در حال حاضر روزانه ۴۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کند ، توانمند است  .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، آقای پورکیانی افزود : اصلاح پرتفوی ، افزایش فروش نقدی ، وصول مطالبات ، مدیریت بهینه صدور و خسارت و شفافیت و سلامت اداری ، ۵ برنامه اساسی و در حال اجرای بیمه ایران برای کنترل نقطه سر به سر است .کارشناسان بیمه ایران نقطه سربه سر در شرکت را به تفکیک رشته های بیمه تعیین و مشخص کرده اند تا مدیریت ریسک بهتری داشته و نقطه زیاندهی کاملا مشخص باشد .

مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به اینکه در رشته بیمه درمان پرتفوی را تا حدود زیادی اصلاح کردیم خاظرنشان کرد سهم شرکت بیمه ایران در این رشته زیانده را که در سال ۹۵ به ۲۸ درصد و سال ۹۶ به ۱۴ درصد رسانده بودیم ، در سال ۹۷ تا ۸ درصد کل پرتفوی کاهش دادیم .

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه در جهت اصلاح پرتفوی شرکت ، برنامه های گسترده‌ای را در بیمه ‌های زندگی اندیشیده ایم که به سرعت و با دقت در حال انجام است و بزودی انقلابی را در رشته بیمه زندگی شاهد خواهیم بود افزود : میزان نقدینگی شرکت در سال ۹۵ معادل ۴۲۵ میلیاردتومان بود که موفق شدیم این میزان را در سال ۹۶ به ۶۷۰ میلیارد تومان و در سال ۹۷ به مبلغ ۱۹۹۹ میلیارد تومان برسانیم و نسبت خسارت در بیمه ایران نیز حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است .