تخفیف 10 الی 15 درصدی بیمه بدنه بیمه ایران

شرکت بیمه ایران به مدت محدود ، برای خودرو های به ارزش 100 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان تخفیف 10 درصدی و برای خودروهای بیش از ارزش 1 میلیارد تومان 15 درصد تخفیف بیمه بدنه در نظر گرفته است .

بدین منظور می توانید با تلفن 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نموده  و در اسرع وقت نسبت به قیمت بیمه نامه بدنه خودرو خود کسب اطلاع نمایید .